Een nieuwe visie op – en hernieuwde hoop voor- een oude kwaal (jan 2009)

Bron: Science, vol 323, january 2009 Vertaling: Marjan Bravenboer De geleerden zijn er nog over in discussie in hoeverre de leerproblemen bij patiënten die lijden aan de ziekte Tubereuze Sclerose Complex (TSC) worden veroorzaakt door de tubers.

Continue reading

Wereldwijd onderzoek naar TSC (Rapamycin) (2009)

Bron: artikel “Research” uit de Scan van juni 2007 Vertaling: Marjan Bravenboer Er is heel goed nieuws te melden: De eerste resultaten van de studie betreffende Sirolimus (Rapamycin) zijn heel bemoedigend.

Continue reading

Epilepsieonderzoek en ontwikkelingsstoornissen (2009)

Stap voor stap dichterbij een therapie voor epilepsie

Continue reading

Wat er fout gaat in de hersenen bij TSC (2008)

 Wat er fout gaat in de hersenen bij TSC en wat kan ons dat in de toekomst brengen? Een gesprek met Dr. Ype Elgersma, neurowetenschapper aan het Erasmus MC

Continue reading