Preventief anti-epilepticum?

Preventief anti-epilepticum? Nieuw onderzoek in Utrecht en Amsterdam EPISTOP Onlangs werd een subsidie toegekend door de Europese Commissie voor een Europese multicenter studie bij pasgeborenen met tubereuze sclerose (TSC). De opzet voor deze klinische studie is tot stand gekomen door een samenwerking van 12 centra in Europa en 1 centrum in de USA. Vanuit Nederland […]

Continue reading

Nieuws over Epistop

EPISTOP Dr. Floor Jansen, werkzaam als kinderneuroloog in het UMC Utrecht hersencentrum, en drs. Hanna Hulshof, arts-onderzoeker bij de afdeling kinderneurologie van het UMC Utrecht, zijn verheugd u mede te kunnen delen, dat er in het UMC Utrecht toestemming is verkregen van de Medisch-Ethische Toetsingscommissie voor de EPISTOP-studie. De volledige titel van het onderzoek is […]

Continue reading

Een nieuwe visie op – en hernieuwde hoop voor- een oude kwaal (jan 2009)

Bron: Science, vol 323, january 2009 Vertaling: Marjan Bravenboer De geleerden zijn er nog over in discussie in hoeverre de leerproblemen bij patiënten die lijden aan de ziekte Tubereuze Sclerose Complex (TSC) worden veroorzaakt door de tubers.

Continue reading

Wereldwijd onderzoek naar TSC (Rapamycin) (2009)

Bron: artikel “Research” uit de Scan van juni 2007 Vertaling: Marjan Bravenboer Er is heel goed nieuws te melden: De eerste resultaten van de studie betreffende Sirolimus (Rapamycin) zijn heel bemoedigend.

Continue reading

Epilepsieonderzoek en ontwikkelingsstoornissen (2009)

Stap voor stap dichterbij een therapie voor epilepsie

Continue reading

Wat er fout gaat in de hersenen bij TSC (2008)

 Wat er fout gaat in de hersenen bij TSC en wat kan ons dat in de toekomst brengen? Een gesprek met Dr. Ype Elgersma, neurowetenschapper aan het Erasmus MC

Continue reading