TSC in verschillende levensfasen

Achtergronden, uitleg en praktische adviezen bij psychische en gedragsproblemen. Leonore Kuijpers – de Bliek, Johan Mulder en Richard Slinger

Psychologische aspecten

Verstandelijke beperking, psychologische aspecten en gedragBij ca. 80 tot 90% van de mensen met TSC worden afwijkingen in de hersenen geconstateerd. Soms hebben deze geen invloed op het dagelijks functioneren.… Lees meer ›

Geschiedenis

2017 Nieuwe STSN bestuursleden, Malti Gangabistensingh en Marco Muis. Hans Ploegmakers verlaat het bestuur, maar blijft wel als vrijwilliger de externe relaties nog verzorgen. De jaarlijkse TSC Expertmeeting is dit… Lees meer ›