Skip to content

ANBI registratie

Vanaf 1 januari 2008 merkt de Belastingdienst de STSN aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder nummer 81.66.70.080. Deze beslissing is gebaseerd op artikel 6.33 Wet Inkomstenbelasting 2001, waardoor je gift fiscaal aftrekbaar kan zijn.

Naam organisatie: Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland
Nummer Kamer van Koophandel: 41048083
RSIN of fiscaal nummer: 81.66.70.080
Rekeningnummer: NL29 RABO 0118941127
Contact: Dave Tuijp, penningmeester@stsn.nl

Een ANBI is verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen en die op een vastgestelde wijze te rapporteren. Deze rapportage over het afgelopen jaar vind je hier.

Fiscaal aftrekbare schenkingen

STSN is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) wat het mogelijk maakt om giften aan de STSN op te nemen in uw belastingaangifte. Daardoor is uw gift aan de STSN fiscaal aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting. Hier zijn wel specifieke regels aan verbonden. Deze zijn echter niet ingewikkeld. Een gift aan de STSN is aftrekbaar als dit volgens de belastingdienst voldoet aan de regels voor een zogenaamde ‘periodieke gift’. (Dit zijn dus geen eisen van de STSN.) Hiervoor gelden drie criteria waar uw gift aan moet voldoen.

  1. U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan de STSN (of een andere ANBI). U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt. Meer geven mag altijd maar alleen het vaste bedrag is aftrekbaar.
  2. U betaalt het bedrag minimaal 5 jaar achter elkaar. Langer mag uiteraard ook.
  3. U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt, bijvoorbeeld na 5 jaar. Overlijdt u vóór die termijn afloopt, dan moet de jaarlijkse gift stoppen bij uw overlijden.

Daarnaast moet u de periodieke gift vastleggen in een overeenkomst. Dit mag via de notaris maar dit kan ook in een overeenkomst met de STSN. De laatste optie kost u niets. Deze overeenkomst wordt opgesteld in een formulier van de Belastingdienst. Het betreffende formulier kunt u vinden via deze link. Dit formulier is geen eis van de STSN maar dient voor uw administratie mocht de belastingdienst een controle uitvoeren. Als u dit formulier heeft ingevuld dan kunt u dit mailen naar penningmeester@stsn.nl zodat wij ons deel kunnen invullen om uw gift fiscaal aftrekbaar te maken. Als u nog vragen heeft, neem dan ook contact met ons op via penningmeester@stsn.nl.

Back To Top