skip to Main Content

ANBI registratie

Vanaf 1 januari 2008 merkt de Belastingdienst de STSN aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder nummer 81.66.70.080. Deze beslissing is gebaseerd op artikel 6.33 Wet Inkomstenbelasting 2001, waardoor je gift fiscaal aftrekbaar kan zijn.

Naam organisatie: Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland
Nummer Kamer van Koophandel: 41048083
RSIN of fiscaal nummer: 81.66.70.080
Rekeningnummer: NL29 RABO 0118941127
Contact: Dave Tuijp, penningmeester@stsn.nl

Back To Top