Word lid of doneer!

En steun de STSN met uw bijdrage!

Om al haar activiteiten te kunnen bekostigen heeft de STSN uw financiële ondersteuning hard nodig!
De STSN hanteert vanaf 2013 twee categorieën om een directe financiële ondersteuning te leveren:

€ 25,- basisbijdrage, maar meer mag ook
Lid inclusief TSC Contact, het fraaie en informatieve contactblad dat 4 keer jaar verschijnt.

€ 5,- , maar meer mag natuurlijk ook
Donateur zonder contactblad.

STSN heeft een ANBI status. Dit kan voor u als donateur een fiscaal voordeel opleveren.

U kunt de STSN dus fiscaal vriendelijk steunen. De Belastingdienst kent hiervoor 2 varianten:
1. Een eenmalige schenking. De aftrekbaarheid van deze gift is afhankelijk van een aantal voorwaarden, waaronder een drempelbedrag dat afhankelijk is van uw inkomen. Meer informatie kunt u vinden via deze link.
2. Een periodieke schenking. Vanaf 2014 zijn de eisen hiervoor versoepeld. Vastleggen bij de notaris is niet meer nodig. Wel moet u voldoen aan de andere voorwaarden en dat betekent vooral dat u een toezegging moet doen voor minimaal vijf jaar.
Verder mag de STSN u geen tegenprestatie leveren voor uw gift. Om die reden raden wij u aan – indien u ons TSC contactblad ontvangt – om 25 euro van uw periodieke gift niet op te voeren als aftrekpost omdat ons blad mogelijk als een tegenprestatie kan worden aangemerkt.

De verdere eisen voor de periodieke gift vind u in deze link. U kunt de vereiste overeenkomst eenvoudig invullen. U vindt het formulier hier. U vult bij 4a: Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland. 4b: uw donatienummer (staat op uw jaarlijkse factuur of is op te vragen via penningmeester@stsn.nl). 4c: RSIN 816670080. Onder 7 vult u: D.J.M. Tuijp, Penningmeester, Volendam en de datum. Teken de overeenkomst na het printen onder punt 7 zelf ‘per order’, door p/o voor uw handtekening te zetten. Hou het ene exemplaar zelf en stuur het ‘Exemplaar voor de ontvanger’ daarna volledig ingevuld naar Blauwe Baai 14, 1132PR Volendam. Uw gift is vanaf 2014 aftrekbaar in het jaar van de eerste gift.

Subsidie

Naast uw directe financiële ondersteuning vraagt de STSN ieder jaar subsidie aan bij het Fonds PGO, CIBG, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze subsidie zal de komende jaren waarschijnlijk verder worden afgebouwd. STSN zal daarom extra donaties en de opbrengst van sponsoracties hard nodig hebben om hetzelfde kwaliteitsniveau te kunnen handhaven.

De STSN legt ieder jaar verantwoording af in haar jaarverslag en jaarrekening met accountantsverklaring. Zie 'over STSN'