Skip to content

Groen licht voor het 6e wetenschappelijk lustrumsymposium van de STSN op 6 november 2021

Het is lange tijd spannend geweest of ons wetenschappelijk lustrumsymposium ‘Van onderzoek naar praktijk’ daadwerkelijk door kon gaan. Afgelopen week is duidelijk geworden dat er na lange tijd gelukkig weer grote bijeenkomsten als deze mogen worden georganiseerd.

Voor de locatie geldt hierbij dat alle bezoekers van 50|50 Hotel en Congrescentrum Belmont bij binnenkomst een geldig coronatoegangsbewijs moeten laten zien. 

Naast een aantal gemeenschappelijke presentaties zullen er twee programma’s zijn. Het eerste is het wetenschappelijk onderdeel van deze dag, waarvoor we experts en vooral behandelaars uitnodigen. De deskundigen is echter gevraagd om hun presentaties in het wetenschappelijke programma begrijpelijk te laten zijn voor een breder publiek, zodat ook geïnteresseerde leden deel kunnen nemen. Dit programma bevat o.a. informatie over TAND, actueel hersenonderzoek en effecten van behandelingen. We zijn vereerd met het feit dat Petrus de Vries tot een van onze sprekers behoort.

In het tweede programma komen onderwerpen aan bod zoals die normaal gesproken bij een contactdag worden gepresenteerd. Dit jaar gaat het o.a. over sociaal-emotionele ontwikkeling, de invloed van epilepsie op gedrag en executieve functies. Verder zijn er posterpresentaties, een financieel spreekuur en is er de mogelijkheid voor ontmoeting tussen lotgenoten.

U kunt vrijblijvend tussen de programma’s wisselen en die lezingen en activiteiten bezoeken die voor u interessant zijn.

Misschien kent u ook behandelaars in uw omgeving die u zou willen wijzen op dit symposium. Alle informatie over ons programma vindt u op onze website www.stsn.nl.

Meldt u aan voor het symposium

Back To Top