info over doneren

STSN heeft een ANBI status. Dit kan voor u als donateur een fiscaal voordeel opleveren.

U kunt de STSN dus fiscaal vriendelijk steunen. De Belastingdienst kent hiervoor 2 varianten:
1. Een eenmalige schenking. De aftrekbaarheid van deze gift is afhankelijk van een aantal voorwaarden, waaronder een drempelbedrag dat afhankelijk is van uw inkomen. Meer informatie kunt u vinden via deze link.
2. Een periodieke schenking. Vanaf 2014 zijn de eisen hiervoor versoepeld. Vastleggen bij de notaris is niet meer nodig. Wel moet u voldoen aan de andere voorwaarden en dat betekent vooral dat u een toezegging moet doen voor minimaal vijf jaar.
Verder mag de STSN u geen tegenprestatie leveren voor uw gift. Om die reden raden wij u aan – indien u ons TSC contactblad ontvangt – om 25 euro van uw periodieke gift niet op te voeren als aftrekpost omdat ons blad mogelijk als een tegenprestatie kan worden aangemerkt.

De verdere eisen voor de periodieke gift vind u in deze link. U kunt de vereiste overeenkomst eenvoudig invullen. U vindt het formulier hier. U vult bij 4a: Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland. 4b: uw donatienummer (staat op uw jaarlijkse factuur of is op te vragen via penningmeester@stsn.nl). 4c: RSIN 816670080. Onder 7 vult u: D.J.M. Tuijp, Penningmeester, Volendam en de datum. Teken de overeenkomst na het printen onder punt 7 zelf ‘per order’, door p/o voor uw handtekening te zetten. Hou het ene exemplaar zelf en stuur het ‘Exemplaar voor de ontvanger’ daarna volledig ingevuld naar Blauwe Baai 14, 1132PR Volendam. Uw gift is vanaf 2014 aftrekbaar in het jaar van de eerste gift.