Accreditaties

 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
 • Nederlands Instituut van Psychologen (Kinder- en Jeugdpsychologen en Orthopedagogen)
 • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (Klinisch neuropsychologen en Klinisch Psychologen)
 • Vereniging Klinische Genetica Nederland
 • Nederlandse Internisten Vereniging
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
 • College voor Accreditatie Huisartsen
 • Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters
 • Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie
 • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (dermatologie, dermatologie-assistenten, neuro, verstandelijk gehandicaptenzorg en praktijkondersteuners huisartsen somatiek)
 • Verpleegkundig Specialisten Register (acute, chronische, intensieve, preventieve zorg en geestelijke gezondheidszorg)
 • Nederlandse Vereniging voor Urologie