Filmverslagen

"Van begrijpen tot ingrijpen"

Multidisciplinaire aanpak bij Tubereuze Sclerose Complex

16 september 2016, Erasmus UMC Rotterdam

Introductie van sessie 1 en 2.

Ochtendvoorzitter Prof. Dr. Ype Elgersma

Sessie 1: Nieuwe ontwikkelingen in de kliniek

Dr. Marie-Claire de Wit: De rol van mTor remmers bij epilepsie en gedragsproblemen

Dr. Floor Jansen: Betere mogelijkheden tot behandeling van de epilepsie en de resultaten van epilepsie chirurgie

Dr. Bernard Zonnenberg: Nier- en nierfunctieproblemen bij TSC

Sessie 2: Nieuwe ontwikkelingen in het lab: human tissue and animal research

Prof. MD PhD Eleonora Aronica: Biomarkers van epilepsie bij patiënten met TSC: een Europese multistudie (EPISTOP)

Dr. Mark Nellist: Ontwikkelingen in de moleculaire diagnostiek van TSC

Prof. Dr. Ype Elgersma: Onderzoek naar het proces van epileptogenese bij TSC en nieuwe anti-epileptica voor TSC door gebruik te maken van muismodellen. Geen video beschikbaar, klik hier voor samenvatting

Prof. Dr. Kathrin Thedieck: "Systems medicine" van het mTor en metabole netwerk bij TSC

Uitreiking Bourneville-prijs 2016

Aan Dr. Mark Nellist 

Sessie 3: Neuropsychologische, emotionele en sociale uitdagingen bij TSC

Prof. Dr. Anna Jansen: TSC-geassocieerde neuropsychiatrische aandoeningen: Het gebruik van de TAND-lijst

Drs. Leontine ten Hoopen: Gedragsproblematiek bij kinderen met TSC

Dr. Hilgo Bruining: Chloride homeostase als een nieuwe behandeldoel bij TSC  Geen video beschikbaar, klik hier voor samenvatting

Sessie 4: Management en expertisecentra voor TSC

Dr. Agnies van Eeghen: De TSC Expertisecentra in Utrecht en Rotterdam

Dr. Wendy van Zelst-Stams: De erkenning van de (TSC) expertisecentra, vervolgacties en de Europese Referentie Netwerken