Multi-platform analysis of TSC Subependymal Giant Cell Astrocytoma (SEGA) to identify novel therapeutic approaches

Multi-platform analysis of TSC Subependymal Giant Cell Astrocytoma (SEGA) to identify novel therapeutic approaches 

Prof. Dr. Eleonora Aronica, Bijzonder Hoogleraar Pathologie van het Zenuwstelsel, Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam.

Subependymale giant cell astrocytomen (SEGA) zijn laaggradige hersentumoren die bij kinderen en adolescenten met Tubereuze Sclerose Complex (TSC) voorkomen. SEGAs zijn een belangrijke oorzaak van de snelle neurologische achteruitgang en overlijden bij kinderen met TSC. Chirurgische verwijdering is geassocieerd met een verhoogd risico op morbiditeit en mortaliteit. Snelle behandeling met de mTOR remmers kan een operatie voorkomen, maar het wisselende effect en het snelle tumorgroei na het stoppen van de behandeling, vereisen een levenslange behandeling met veel bijwerkingen, zoals mucositis en infecties. Dus, bij de behandeling van jonge kinderen met TSC-gerelateerde neurologische verschijnselen moeten de risico's en voordelen van chirurgie en farmacotherapie voor de individuele patiënt worden afgewogen. SEGA bestaat uit abnormale, onrijpe reuscellen. De origine van de tumor, in relatie tot andere cerebrale aanlegstoornissen bij TSC patiënten, en de onderliggende moleculaire mechanismen van tumor progressie, ongecontroleerde groei, resistentie op mTOR remmers zijn echter nog niet volledig opgehelderd. Een grote uitdaging voor de toekomst is om de behandeling van TSC patiënten met SEGA te personaliseren met behulp van meer specifieke therapieën gericht op moleculaire doelwitten in de tumorcel.

Referenties relevante/recente publicities:

Tuberous sclerosis complex neuropathology requires glutamate-cysteine ligase. Malik AR, Liszewska E, Skalecka A, Urbanska M, Iyer AM, Swiech LJ, Perycz M, Parobczak K, Pietruszka P, Zarebska MM, Macias M, Kotulska K, Borkowska J, Grajkowska W, Tyburczy ME, Jozwiak S, Kwiatkowski DJ, Aronica E, Jaworski J. Acta Neuropathol Commun. 30;3(1):48, 2015.

Angelika Mühlebner; Anand M Iyer; Jackelien van Scheppingen; Jasper J Anink; Floor E Jansen; Tim J Veersema; Kees P Braun; Wim G M Spliet; Wim van Hecke; Figen Söylemezoğlu; Martha Feucht; Pavel Krsek; Josef Zamecnik; Christian G Bien; Tilman Polster; Roland Coras; Ingmar Blümcke; Eleonora Aronica. Specific pattern of maturation and differentiation in the formation of cortical tubers in Tuberous Sclerosis Complex (TSC): evidence from layer-specific marker expression. Journal of Neurodevelopmental Disorders, in press.

J. van Scheppingen, A.M. Iyer, A.S. Prabowo, A. Mühlebner, J.J. Anink, T. Scholl, M. Feucht, F.E. Jansen, W.G. Spliet, P. Krsek, J. Zamecnik, A.M. Buccoliero, F. Giordano, L. Genitori, K. Kotulska, S. Jozwiak, J. Jaworski, E. Liszewska, E.A. van Vliet, E. Aronica. Expression of microRNAs miR21, miR146a and miR155 in tuberous sclerosis complex cortical tubers and their regulation in human astrocytes and SEGA-derived cell cultures. J. GLIA, in press.