Nieuws over Epistop

EPISTOP

Dr. Floor Jansen, werkzaam als kinderneuroloog in het UMC Utrecht hersencentrum, en drs. Hanna Hulshof, arts-onderzoeker bij de afdeling kinderneurologie van het UMC Utrecht, zijn verheugd u mede te kunnen delen, dat er in het UMC Utrecht toestemming is verkregen van de Medisch-Ethische Toetsingscommissie voor de EPISTOP-studie.

De volledige titel van het onderzoek is “Een lange-termijn, prospectieve studie om klinische en moleculaire biomarkers van epileptogenese in kaart te brengen bij patiënten met Tubereuze Sclerosis Complex” (EPISTOP).
Het onderzoek heeft als doel de mechanismen die aan de basis liggen van het ontstaan van epilepsie bij patiënten met Tubereuze Sclerose Complex (TSC) beter te begrijpen.
Het doel is om risicofactoren en ziektekenmerken, zogenoemde biomarkers, voor het ontstaan van epilepsie op te sporen en behandelmogelijkheden te onderzoeken die het ontstaan en het beloop van epilepsie zouden kunnen voorkomen of beïnvloeden bij kinderen met TSC. Op de lange termijn zullen nieuwe richtlijnen en aanbevelingen ontwikkeld worden voor de behandeling van patiënten met TSC en epilepsie, voor een verbetering van de prognose en kwaliteit van leven in de toekomst.
Om het ontstaan van epilepsie goed te kunnen onderzoeken, komen in aanmerking voor deelname zuigelingen met TSC, die jonger zijn dan 4 maanden en nog geen epilepsie hebben.
Het betreft een Europees onderzoek, dat wordt gecoördineerd door Prof. Sergiusz Jóźwiak, hoofd van de afdeling kinderneurologie van het Children’s Memorial Health Instituut in Warschau, Polen. Bij het onderzoek zijn 14 ziekenhuizen en laboratoria uit Europa en de Verenigde staten betrokken. In het UMC Utrecht, één van de deelnemende partners, is dr. Floor Jansen de hoofdonderzoeker.

 

Voor meer informatie verwijzen we u naar de volgende website: www.epistop.eu. U kan tevens per mail contact opnemen met dr. F.E. Jansen (f.e.jansen@umcutrecht.nl) of drs. Hanna Hulshof (h.m.hulshof-4@umcutrecht.nl).

Geplaatst in Onderzoeken.