Ga naar hoofdinhoud

Onderzoek naar epilepsiedetectie op afstand

Aanvalsdetectie

Detectieapparatuur is voor mensen met epilepsie een belangrijk hulpmiddel. De apparatuur signaleert dat een aanval plaatsvindt en alarmeert andere mensen. Zo kan de apparatuur levensbedreigende situaties bij aanvallen proberen te voorkomen. Voor mensen met epilepsie en hun omgeving is het belangrijk om te weten wanneer en hoe vaak iemand een epilepsieaanval heeft.

Er zijn dit moment verschillende apparaten voor aanvalsdetectie op de markt. Denk aan de Emfit, de Epicare (Free), de zuurstofsaturatiemeter et cetera. Binnenkort komt ook de NightWatch op de markt.
SEIN en Kempenhaeghe onderzoeken samen of er behoefte bestaat aan bewaking op afstand samen met deze vormen van detectieapparatuur.

Wat is bewaking op afstand

De alarmsignalen vanuit het aanvalsdetectieapparaat worden naar de Epilepsiecentra verstuurd. Hier beoordelen verpleegkundigen van de nachtdienst of het inderdaad om een epileptische aanval gaat.

Redenen om gebruik te maken van bewaking op afstand

Mogelijk woont u alleen of is uw partner (tijdelijk) niet in staat om op de signalen van de detectieapparatuur te reageren. Of bent u ouder van een kind met nachtelijke aanvallen en heeft u behoefte aan ondersteuning. Dit zijn voorbeelden van situaties waarin de aanvullende dienstverlening van toepassing kan zijn.

Deze dienstverlening zou dagelijks kunnen worden ingezet. Maar ook af en toe, bijvoorbeeld in vakanties of bij afwezigheid van de partner/ouders.
Via onderstaande link komt u bij een korte vragenlijst (6 vragen) over dit thema.
Wilt u deze voor 18 mei a.s. invullen? Via de website zullen we u informeren over de resultaten.

Vragenlijst

Veel dank alvast voor uw medewerking

Marije van Ruijven
Projectmedewerker Kempenhaeghe

Back To Top