skip to Main Content

Ontwikkelingen TSC-zalf 10 september 2018

De afgelopen tijd is er beweging in het vergoeden van de TSC-zalf door de verzekeraars. Ondanks dat velen van u een zogenaamde machtiging hebben ingestuurd om een vergoeding aan te vragen, bleek de afgelopen jaren dat bij steeds meer mensen de vergoeding werd gestopt. Redenen om niet (meer) te vergoeden waren bijvoorbeeld dat de zalf een eigen bereiding is en dat deze niet geregistreerd is als geneesmiddel. Dat is niet veranderd, dus het is met enige verbazing dat we kunnen mededelen dat er de laatste tijd eenkentering is.
Sommige verzekeraars blijken nu toch weer tot vergoeding over te gaan als er een dergelijke machtiging wordt ingestuurd.
In deze bijdrage informeren we u hoe tijdens uw volgende bestelling de machtiging aan te vragen en in te sturen, met de hoop dat ook uw verzekeraar gaat vergoeden.

Wat moet u doen om deze machtiging te kunnen krijgen?

U kunt deze machtiging aanvragen bij de polikliniek waar u onder behandeling bent en vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar.

Bent u onder behandeling in Utrecht bij het WKZ of bij de poli Erfelijke Aandoeningen van het UMC, dan kunt u de machtiging op tweemanieren aanvragen:

Via het patiëntenportaal middels een e-consult. De meeste patiënten zullen al een account hebben bij het portaal of dit aan kunnen vragen. Dit werkt als volgt:

  • Ga naar umcutrecht.nl
  • Klik op “inloggen met DigiD”
  • Klik nogmaals op “inloggen met DigiD”
  • Nu kunt u inloggen met uw DigiD gebruikersnaam en U ontvangt direct een code per sms op uw mobiele telefoon en als u deze invult bent u ingelogd voor het portaal.
  • Na het inloggen verschijnt er een kader getiteld ‘e-consult’. Hierin kunt u uw vraag om de machtiging voor de TSC-zalf intikken, samen met uw postadres. U ontvangt deze dan thuis.


Verzorgers of degenen die geen account hebben, kunnen contact opnemen met de poli op werkdagen op 088-7553232 (tussen 08:00-17.00uur). De secretaresse kan u dan de machtiging toesturen.

Bent u onder behandeling bij het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, TSC expertise centrum voor volwassenen, dan kunt U een verzoek mailen naar interneEAA@erasmusmc.nl, t.a.v. behandelaren Dr. de Graaff en Dr. Van Eeghen.
Tevens kunt u contact opnemen met de polikliniek Interne Geneeskunde – Endrocrinologie op werkdagen via tel. 010-7040115 en vragen naar Mevrouw Bruinings of Mevrouw van Dongen. Zij zullen het verzoek dan doorgeven aan de behandelaren.

Is uw kind onder behandeling bij het TSC expertise centrum van het Sophia Kinderziekenhuis, dan kunt u contact opnemen per e-mail tubereuzesclerose@erasmusmc.nl of telefonisch 010-7036146.

Na ontvangst van de machtiging kunt u deze samen met de rekening van de zalf insturen naar uw verzekeraar.

Maar…

Insturen geeft echter geen garantie op vergoeding van de zalf, maar biedt u de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor de coulance regeling. Niet alle verzekeraars zullen dit doen, alhoewel het er op lijkt dat de laatste tijd een aantal alsnog tot vergoeding zijn over gegaan.

Advies is om het gewoon te doen en kijken wat de reactie is.

Realiseert u zich wel dat de zalf in eerste instantie uit het eigen risico betaald moet worden. Dit is dan natuurlijk wel eerder vol zodat andere kosten eerder vergoed gaan worden.

Vanuit de STSN zijn wij uiteraard nieuwsgierig hoe dit bij iedereen zal gaan. Graag daarom een kort bericht schrijven aan TSC-zalf@STSN.nl met als titel Vergoeding zalf. Meldt u daarin welke verzekeraar u heeft en of u een positieve of negatieve reactie heeft gekregen. Op die manier krijgen we dan een overzicht van welke verzekeraars vergoeden of niet.

Voor al jullie vragen, opmerkingen en ervaringen is het email adres zoals altijd TSC-zalf@stsn.nl.

Back To Top