Oproep aan de leden van STSN

Zoals u misschien heeft vernomen, organiseert STSN in september een symposium over TSC voor medisch specialisten, onderzoekers en gedragsdeskundigen. Tijdens dit symposium, dat de titel ‘Van Begrijpen tot Ingrijpen’ draagt, wordt door vooraanstaande onderzoekers en behandelaars de laatste stand van de ontwikkelingen uitgewisseld op het gebied van onderzoek en behandeling van TSC. STSN organiseert dergelijke symposia eens in de vijf jaar, telkens in een lustrumjaar.

Aangezien TSC een erfelijke, multi-orgaan aandoening is met bovendien nog effecten op het gedrag, worden voor dit symposium o.a. neurologen, neurochirurgen, cardiologen, internisten, kinderartsen, kinderneurologen, dermatologen, genetici, AVG-artsen, psychiaters, psychologen en orthopedagogen uitgenodigd. De beroepsverenigingen van deze specialisten hebben de afgelopen maanden de waarde van het symposium erkend door er accreditatie aan te verlenen. Deelname aan het symposium telt zodoende mee voor (her)registratie van de betrokken medici. Als symposium commissie zijn we erg blij met deze erkenning, die het belang van het symposium onderstreept.

Het symposium vindt plaats op 16 september a.s. in het Erasmus MC te Rotterdam en trekt op dit moment al veel belangstellenden. De symposiumcommissie wil er echter zeker van zijn dat ook al die behandelaars bereikt worden die daadwerkelijk met TSC in aanraking komen. Dat zijn dus de medici en gedragsdeskundigen die u/uw kind behandelen. Om hen te bereiken en te attenderen op dit voor hen interessante symposium roepen we nu uw hulp in.

Wilt u ons helpen door alle behandelaars die met u/uw kind in aanraking komen een mail te sturen waarin ze geattendeerd worden op het symposium? U moet dan denken aan huisartsen, verpleegkundig specialisten en alle specialisten die hierboven genoemd zijn. Hier kunt u een voorbeeldmail downloaden die u kunt gebruiken en die u eventueel kunt aanpassen aan uw situatie.

Mocht u hier vragen over hebben, stelt u ze dan per mail aan symposium@stsn.nl. U ontvangt zo spoedig mogelijk antwoord.

De symposiumcommissie is u zeer erkentelijk voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Hans Ploegmakers, Sophie de Boer, Bert van Horen, Francesco Dioguardi, Thijs Flore

Geplaatst in Nieuws.