Comité van Aanbeveling

STSN heeft een Comité van Aanbeveling. Momenteel telt dit comité 5 leden. Eens per jaar wisselt het comité van gedachten met een delegatie uit het STSN bestuur. Onderwerpen kunnen uiteenlopende inhoudelijke, praktische en strategische aard hebben. Ook gedurende het jaar kan er in het geval van actuele ontwikkelingen inzake TSC een beroep gedaan worden op het comité.

Het comité

  • Prof. Dr. Geert Blijham
  • Prof. Dr. Willem Frans Arts
  • Drs Gert van der Vlist
  • Dr. Dicky Halley
  • Tim Noortman