Externe betrekkingen

Externe Betrekkingen ligt deels in het verlengde van lotgenotengenotencontact en informatievoorziening, maar heeft los hiervan aanvullende doelen en een meer strategische werkwijze. De activiteiten die onder deze noemer plaatsvinden, zijn gericht op de voorbereiding en uitvoering van het communicatiebeleid van de STSN, o.a. richting diverse instanties waarmee STSN wil samenwerken. Doel is bij te dragen aan maatschappelijk draagvlak in een tijd waarin financiële ondersteuning steeds minder vanuit de Rijksoverheid en steeds meer vanuit particulier initiatief moet komen. Een ander doel is om een zo goed mogelijke uitgangspositie voor TSC te creëren op het gebied van onderzoek, behandeling en zorg. De STSN doet dit door input te leveren aan verschillende beleidstrajecten, intensief contact te houden met en te participeren in het Nederlandse, en waar relevant, internationale expert netwerk en intern een actieve beleidsgroep te onderhouden. Het bestuur zal de communicatiestrategie in 2016 verder uitwerken, met ondersteuning van vrijwilligers.