Informatievoorziening

STSN verstrekt informatie over de vele aspecten van leven met TSC, zowel aan de mensen die bij de STSN zijn aangesloten, als daar buiten. Dit gebeurt o.a. in de vorm van goed leesbare brochures, filmpjes, een eigen tijdschrift (het ‘TSC Contact’) en via de website (www.stsn.nl). Ondersteund door goede informatie zijn betrokkenen beter in staat zelfstandig en bewust beslissingen te nemen.
Om TSC goed op de kaart te zetten (en te houden) informeert STSN systematisch een aantal relevante doelgroepen en instanties. Denk bijvoorbeeld aan kinderartsen, artsen verstandelijk gehandicapten, neurologen, huisartsen, gedragswetenschappers etc.

STSN informeert deze partijen ook over de mogelijkheden die de STSN biedt, bijvoorbeeld publicaties in vaktijdschriften, links met websites, affiches of gerichte mailingen. Ook wordt gebruik gemaakt van Facebook en Twitter.

In aanvulling hierop zet de STSN zich in om via voorlichting deelnemers/donateurs te werven en vrijwilligers bereid te vinden om het werk van de STSN actief te ondersteunen.