Samenvatting presentatie Dr. Agnies van Eeghen

Dr. Agnies van Eeghen, Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG), Expertisecentrum ENCORE, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam / De Hartekamp Groep, Haarlem.

In 2015 zijn de TSC poliklinieken van het UMCU en het Erasmus MC door de NFU erkend als expertise centra. Dit heeft de STSN en Stichting Michelle geïnspireerd om beide centra een subsidie te verstrekken, om de zorg voor zowel kinderen als volwassenen op multidisciplinaire en systematische manier vorm te geven. Met behulp van deze subsidie, hebben de behandelaren van beide centra de volgende gezamenlijk doelen gesteld:

  • Uniforme, multidisciplinaire klinische zorg op beide centra, met ruimte voor aandachtsgebieden per UMC
  • Voortzetting kinderzorg, warme overdracht in transitieperiode, continuiteit op volwassen leeftijd
  • Samenwerking op wetenschappelijk gebied
  • Gezamenlijke TSC database

In deze presentatie zal vanuit de expertise-centra gepresenteerd worden wat er tot nu toe bereikt is, en wat de visie is op zorg voor patiënten met TSC in Nederland in de toekomst.