Skip to content

Uitnodiging onderzoek naar de hulpbehoeftes van broers en zussen (12-18 jaar)

In het AMC en daarbuiten wordt veel onderzoek gedaan rondom de (psychosociale) zorg en ondersteuning van kinderen en jongeren die een chronische ziekte hebben. In dit onderzoek speelt de omgeving van het kind ook een steeds grotere rol. Aan de broers en zussen van kinderen en jongeren met een chronische ziekte wordt echter nog niet veel aandacht besteed. Hier willen wij graag verandering in brengen!

Het is bekend dat het hebben van een broer of zus met een chronische ziekte ook invloed kan hebben op het welbevinden van broertjes en zusjes. Waar zij precies behoefte aan hebben, is niet duidelijk. Als bekend wordt hoe en met welke middelen broers en zussen van kinderen met een chronische ziekte het beste ondersteund kunnen worden, kan hier passend aanbod voor ontwikkeld worden. Om in kaart te brengen waar broers en zussen behoefte aan hebben – en in welke vorm – hebben wij een korte vragenlijst ontworpen.

Het doel van deze vragenlijst is om de psychosociale hulpbehoefte te inventariseren van zoveel mogelijk broers en zussen in de leeftijd van 12 – 18 jaar van chronisch zieke kinderen en jongeren. Ook willen wij er graag achter komen hoe het gaat met broers en zussen, en hoe zij omgaan met de ziekte van hun broer of zus. Met behulp van deze informatie, zouden wij graag passend aanbod ontwikkelen voor deze specifieke doelgroep, in aanvulling op het al bestaande zorgaanbod voor jongeren met een chronische ziekte en kanker en voor ouders.

Het invullen van de vragenlijst kan via deze link en duurt ongeveer 10 minuten. Het onderzoek start in januari en eindigt in februari. Alle gegevens van de broers en zussen zullen anoniem verwerkt worden voor dit onderzoek. Alleen onderzoekers hebben inzage in de gegevens en zij hebben geheimhoudingsplicht.

Back To Top