skip to Main Content

STSN staat voor Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland en is een patiëntenvereniging van mensen met Tubereuze Sclerose Complex, hun partners, ouders verzorgers, familieleden en bij de STSN aangesloten deskundigen. De vereniging heeft een bestuur en samen met heel veel vrijwilligers behartigt ze de belangen van mensen met TSC en verwanten van mensen met TSC.

Bestuur

Het bestuur van de STSN bestaat uit 5 personen en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken rond de vereniging.

Het Dagelijks bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Jan-Paul Wagenaar
e-mail: voorzitter@stsn.nl

Secretaris: vacature
e-mail: secretariaat@stsn.nl

Penningmeester: Dave Tuijp
e-mail: penningmeester@stsn.nl

Overige bestuursleden: 
Leonore Kuijpers, 
Youp Bimbergen

Verantwoording

Voorafgaand aan ieder boekjaar stelt het bestuur een werkplan met begroting op. Dit werkplan omvat o.a. activiteiten voor lotgenotencontact, informatievoorziening en externe betrekkingen. De activiteiten die hebben plaatsgevonden worden jaarlijks verantwoord en gepresenteerd in het jaarverslag. Onderdeel van dit jaarverslag is een jaarrekening die van een accountantsverklaring wordt voorzien. De meest recente jaarrekening (2020) vindt u hier. Het jaarverslag is op te vragen bij het secretariaat. Van het jaarverslag en de jaarrekening wordt ook een samenvatting in het contactblad ‘TSC Contact’ gepubliceerd. Eerdere edities van jaarverslagen tref je hierna aan.

Back To Top