Ga naar hoofdinhoud

Steun de STSN met uw bijdrage!

Om al haar activiteiten te kunnen bekostigen heeft de STSN uw financiële ondersteuning hard nodig!
De STSN hanteert twee categorieën om een directe financiële ondersteuning te leveren:

€ 25,- basisbijdrage, maar meer mag ook

Lid inclusief TSC Contact, het fraaie en informatieve contactblad dat 4 keer jaar verschijnt.

€ 5,- , maar meer mag natuurlijk ook

Bent u al terugkerend donateur maar wilt u overstappen op automatische betaling? Vul dan dit machtigingsformulier in. Zoekt u ons rekeningnummer om zelf direct uw donatie over te maken: NL29 RABO 0118941127. Maar via ‘Eenmalige donatie’ rechts in het scherm kan dit ook. Dan komt u via Ideal in uw eigen online bankapp. .

Fiscaal aftrekbare schenkingen

STSN is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) wat het mogelijk maakt om giften aan de STSN op te nemen in uw belastingaangifte. Daardoor is uw gift aan de STSN fiscaal aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting. Hier zijn wel specifieke regels aan verbonden. Deze zijn echter niet ingewikkeld. Een gift aan de STSN is aftrekbaar als dit volgens de belastingdienst voldoet aan de regels voor een zogenaamde ‘periodieke gift’. (Dit zijn dus geen eisen van de STSN.) Hiervoor gelden drie criteria waar uw gift aan moet voldoen.

  1. U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan de STSN (of een andere ANBI). U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt. Meer geven mag altijd maar alleen het vaste bedrag is aftrekbaar.
  2. U betaalt het bedrag minimaal 5 jaar achter elkaar. Langer mag uiteraard ook.
  3. U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt, bijvoorbeeld na 5 jaar. Overlijdt u vóór die termijn afloopt, dan moet de jaarlijkse gift stoppen bij uw overlijden.

Daarnaast moet u de periodieke gift vastleggen in een overeenkomst. Dit mag via de notaris maar dit kan ook in een overeenkomst met de STSN. De laatste optie kost u niets. Deze overeenkomst wordt opgesteld in een formulier van de Belastingdienst. Het betreffende formulier kunt u vinden via deze link. Dit formulier is geen eis van de STSN maar dient voor uw administratie mocht de belastingdienst een controle uitvoeren. Als u dit formulier heeft ingevuld dan kunt u dit mailen naar penningmeester@stsn.nl zodat wij ons deel kunnen invullen om uw gift fiscaal aftrekbaar te maken. Als u nog vragen heeft, neem dan ook contact met ons op via penningmeester@stsn.nl.

Doneren

Back To Top