Skip to content

De Stichting TSC Fonds (voorheen Stichting Michelle) is een vermogensfonds dat wetenschappelijk onderzoek bevordert en financiert naar de aandoening Tubereuze Sclerose Complex. De missie van de stichting is het bevorderen van samenwerking en enthousiasme onder onderzoekers. Stimuleren van voorlichting en wetenschappelijke bijeenkomsten en ondersteunen van activiteiten om de doelstelling – een solide basis voor financiële ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek naar TSC – te realiseren. De stichting streeft ernaar om jaarlijkse € 60.000,= aan subsidies te verlenen voor onderzoek naar de ziekte TSC. Dit gebeurt door een zogenaamde Call for Proposal, die jaarlijks wordt uitgeschreven rond het begin van het jaar en eind maart eindigt. Meer informatie over de Stichting TSC fonds kun je vinden op hun site www.tscfonds.nl

Back To Top