Skip to content

Herroepingsrecht

 1. De klant heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden, tenzij het bestelde product een maatwerk product is, zie artikel 11. Deze termijn begint te lopen nadat de klant de gehele bestelling van STSN heeft ontvangen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de klant gewezen op dit herroepingsrecht.
 2. De klant dient binnen 14 dagen via het “Modelformulier voor herroeping” of via het e-mailadres info@STSN.nl aan STSN te melden dat hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. De klant dient in deze e-mail te vermelden:
  1. zijn bestelnummer;
  2. een omschrijving van het product die hij wil terugsturen;
  3. zijn naam, adres en telefoonnummer.
 3. Doet de klant via de e-mail een beroep op zijn herroepingsrecht, dan stuurt STSN na ontvangst van de e-mail de klant een bevestiging.
 4. Nadat de klant STSN heeft gemeld dat hij gebruik maakt van zijn recht om de overeenkomst te ontbinden, dient de klant het product binnen 14 dagen naar STSN terug te sturen, mits ongebruikt, onbeschadigd en onveranderd en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking.
 5. De klant kan ook, zonder eerst STSN ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het product binnen de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 9.1 terugsturen naar STSN. In een dergelijk geval dient de klant het “Modelformulier voor herroeping” of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.
 6. De klant dient het pakket dat hij terugstuurt voldoende te frankeren.
 7. Zijn de geretourneerde producten beschadigd, incompleet of gebruikt, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat STSN overeenkomstig artikel 9.10 aan de klant betaalt.
 8. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.
 9. Het risico van de retourzending rust bij de klant.
 10. STSN zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht reeds betaalde gelden (aankoopprijs + de verzendkosten voor het leveren van de producten) restitueren. De verzendkosten worden niet aan de klant terugbetaald indien de klant een deel van de bestelling wel houdt.
 11. Naar de klant wordt een document gestuurd genaamd “Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht” waarin aan de klant de procedures rond het herroepingsrecht worden uitgelegd.

Retouradres

De producten dienen geretourneerd te worden naar het volgende adres:

STSN: Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland
Blauwe Baai 14
1132 PR Volendam

Back To Top