skip to Main Content

Expertiseteam TSC en gedrag

Door een tekort aan kennis over het ziektebeeld en onvoldoende coördinatie tussen zorgverleners krijgen mensen met TSC niet altijd de hulp die ze nodig hebben. Tegen deze achtergrond hebben een viertal organisaties het initiatief genomen tot een TSC-project.

Het gaat om de volgende organisaties: de STSN, de Stichting Ipse, het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) en de TSC-polikliniek. Door de onbekendheid met TSC worden de verschijnselen door zorgverleners niet altijd herkend. Om de zorgverlening beter te stroomlijnen en nieuwe kennis te ontwikkelen is in 2003 een op TSC gericht expertiseteam van de grond getild. Het team heeft een landelijke functie en kan ingeschakeld worden via het Centrum voor Consultatie en Expertise.
Zie ook TSC Expertiseteam en het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)

Het Expertiseteam vervult drie taken:

  • diagnostiek en advies over behandeling en begeleiding van gedragsproblemen die samenhangen met TSC

  • ontwikkeling van nieuwe kennis over TSC

  • verspreiden van nieuwe kennis en inzichten

De werkwijze van het TSC-team

Het TSC-team is landelijk inzetbaar en kan uitgebreid worden met andere deskundigen. Kenmerkend voor de werkwijze is dat mensen uit de omgeving van de cliënt betrokken worden bij de hulpverlening. Het TSC-team kan ingeschakeld worden via het Centrum voor Consultatie en Expertise. Het CCE is vertegenwoordigd in alle regio’s van Nederland en richt zich op het organiseren van gespecialiseerde zorgverlening bij complexe zorgvragen. Het TSC-team werkt samen met de TSC-polikliniek van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. De samenwerking met deze polikliniek maakt het mogelijk medische diagnostiek en behandeling te combineren met psycho-sociale hulpverlening. Het gaat dan met name om specifieke vragen op het gebied van autisme, verstandelijke handicap, gedragsproblemen, met TSC samenhangende psychiatrische beelden en dergelijke.

Back To Top