skip to Main Content

Financiële bijdrage voor samenwerking tussen de TSC Expertisecentra in Rotterdam en Utrecht

Tijdens de jaarlijkse TSC Expertmeeting op 18 maart jl. in hotel Karel V in Utrecht overhandigden de voorzitters Tim Noortman van Stichting Michelle en Jan-Paul Wagenaar van STSN twee cheques van ieder € 45.000,- aan Karin Kaasjager, Prof. Interne Geneeskunde bij het UMC Utrecht en Henriëtte Moll, Prof. Kindergeneeskunde bij het Erasmus MC Rotterdam.

De financiële bijdrage is bedoeld voor een samenwerkingsproject tussen de TSC Expertisecentra in Rotterdam en Utrecht (beide in 2015 erkend door het Ministerie van VWS) waarin o.a. samengewerkt wordt aan de vormgeving van de transitie van TSC patiënten van kinder- naar volwassenenzorg, het ontwikkelen en afstemmen van bijbehorende zorgpaden, het opzetten van een database en onderzoek.

STSN is zeer verheugd met dit samenwerkingsproject, want het project biedt een passend platform waarop beide Expertisecentra verdere samenwerking op het gebied van kennis, zorg en behandeling van TSC kunnen verkennen, ontwikkelen en naar de toekomst borgen. De erkenning, inbedding en samenwerking van de beide TSC centra is een van de speerpunten in het STSN project ‘Zorg TSC 2017’.

 

2016-03-18 21.23.39 (1)     2016-03-18 21.24.06 (1)

Back To Top