skip to Main Content

Het Sylvia Tóth Centrum

Het Sylvia Tóth Centrum is een centrum binnen het Wilhelmina Kinderziekenhuis voor dagdiagnostiek voor complexe aandoeningen. Het centrum heeft een uniek en vernieuwend karakter. Kinderen met aandoeningen die moeilijk te diagnostiseren zijn, worden binnen één of twee dag(en) door alle relevante medische en paramedische disciplines gezien. Ook plannen we alle relevante aanvullende onderzoeken op deze dag, zoals een MRI onder narcose, EEG en laboratoriumonderzoek. Kind en ouders verblijven deze dag in een comfortabele kamer. De behandelaars komen voor het consult naar het kind en de ouders toe in plaats van andersom.

De bevindingen van de betrokken disciplines en het onderzoek dat gedaan is, worden aan het einde van de dag met de ouders besproken. De uitslagen van de onderzoeken die nog niet bekend zijn, krijgen de ouders later te horen.

Wij behandelen een kind niet. Voor een eventuele behandeling gaat het kind naar de verwijzer of een andere afdeling van het WKZ.

 

Het Sylvia Tóth Centrum richt zich op de volgende patiëntengroepen:

  • kinderen met onbegrepen ontwikkelingstoornissen
  • kinderen die een stamceltransplantatie voor een metabole ziekte hebben ondergaan
  • kinderen met moeilijk instelbare epilepsie
  • kinderen met tubereuze sclerose

 

In 2010 heeft een effectiviteitsonderzoek plaats gevonden. Hieruit bleek dat het centrum op het hoogste niveau diagnostiek biedt met een duidelijke tijdswinst voor kinderen en ouders. De tevredenheid bij ouders over het centrum, gemeten in 2010 en 2012, was hoog.

Het centrum heeft zich ontwikkeld tot een landelijk expertisecentrum.

Kijk hier voor een video-impressie van het Sylvia Tóth Centrum

Meer informatie

Voor vragen en meer informatie kunt u contact op te nemen met de secretaresse van het centrum. Zij is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op tel: 088 75 538 98. U kunt haar ook per e-mail bereiken via stcentrum@umcutrecht.nl

Back To Top