Skip to content

STSN symposium 2021, impressie en presentaties

Op 6 november is het 6e lustrumsymposium van de STSN gehouden in het Belmont 50|50 hotel in Ede. Hiervan is een korte impressievideo gemaakt. Deze is hierboven te bekijken.

Voor geïnteresseerden die er niet bij konden zijn of aanwezigen die een presentatie willen terugkijken, zijn de video’s van de sprekers beschikbaar op onze website. Klik in het programma op het betreffende deel dat je wilt bekijken en je komt vanzelf in de specifieke video.

Programma A (geaccrediteerd)

9.00 Welkom door voorzitter STSN Jan-Paul Wagenaar
Dagvoorzitter Hans Ploegmakers

9.15 Ervaringsdeskundige ouder van TSC patiënt
Dave Tuijp

9.30 Klinische richtlijnen voor het  identificeren en behandelen van TAND
Anna Janssen

10.00 Samenvatting international TSC-r research conference TSA
Marie-Claire de Wit

10.30 Pauze

10.55 Het TANDem project en de TAND app (Engels)
Petrus de Vries en Tosca Heunis

11.25 Overzicht van publicaties over TAND
Stephanie Vanclooster

11.55 Paneldiscussie TAND

12.25 Lunchpauze

13.25 Uitreiking Bourneville prijs

13.30 Efficiënte kennisdeling & expertise-uitwisseling door Effectieve Communicatie: Van onderzoek naar praktijk door transparantie & samenwerking
Flip van Walraven

13.50 Epistop resultaten: Wat hebben we geleerd? Waar gaan we naartoe?
Eleonora Aronica

14.20 De witte stof onder de loep of bekeken als een broek!
Angelika Mühlebner

14.50 Pauze

15.15 Ervaringsdeskundige TSC-patiënt
Lucas Wagenaar

15.30 De waarde van neuropsychologisch onderzoek bij fenotypering van TSC
Yvette Dijkxhoorn

16.00 mTOR remming als ziekte modificerend middel
Evelien Peeters

16.30 Cannabidiol als behandeling voor medicamenteus onbehandelbare aanvallen bij patiënten met TSC
Floor Jansen

17.00 Borrel

Back To Top