Bekostiging dure medicijnen Afinitor en Votubia

Vanaf in eerste instantie 2012 is de bekostiging van dure medicijnen zoals TNF-alfa ontstekingsremmers overgeheveld naar het ziekenhuisbudget.
 
Waarom? En wat betekent het voor de gebruikers? 
De maatregel van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevrouw drs. E.I. Schippers, komt er op neer dat de financiering van een aantal dure geneesmiddelen is overgeheveld naar de ziekenhuizen. Zij hoopt daarmee op de uitgaven voor deze geneesmiddelen te besparen. ‘Patiënten mogen echter geen hinder ondervinden van de wijzigingen’, heeft de minister afgesproken met de Tweede Kamer. Continuïteit van zorg staat voorop. Daarom mag de maatregel er niet toe leiden dat patiënten die baat hebben bij hun geneesmiddel, om financiële redenen moeten stoppen of gedwongen worden over te stappen op een goedkoper middel.
 
Relevant voor mensen met TSC?
Per januari 2013 vallen ook twee voor mensen met TSC relevante (nieuwe) medicijnen onder deze regeling, namelijk Afinitor (everolimus) en Votubia (everolimus).
 
Wij hebben als STSN wat vragen uit de achterban gekregen over deze maatregelen. Daarom legden we onze vraag voor aan dr. Zonnenberg van de TSC poli in Utrecht.
Wij kregen het volgende antwoord:
 
“… De Afinitor en Votubia patiënten hier zullen allemaal de medicatie via het UMC Utrecht krijgen. Ook komt er een bezorgdienst maar daar wordt aan gewerkt. Ik denk dat we voor de Kerst de eerste zendingen klaar hebben en dat de meeste patiënten dan horen wanneer de medicatie wordt geleverd. Patiënten hoeven hiervoor niet te betalen. De stadsapotheek mag in principe tot 1 jan 2013 leveren.”
 
Uw behandelend arts is voor u het eerste aanspreekpunt. Bij hem of haar kunt u met vragen terecht over de veranderingen en de gevolgen daarvan voor u. Vragen over de levering van geneesmiddelen kunt u stellen aan uw apotheek of uw ziekenhuis.

Als er na raadpleging van arts, apotheek of ziekenhuis nog vragen of problemen zijn, kunt u natuurlijk contact opnemen met het secretariaat van de STSN (nieuw nummer: 06 – 52 82 46 60 ) of met de helpdesk van stichting Eerlijke Geneesmiddelenvoorziening (via e-mail: info@monitorgeneesmiddelen.nl of telefonisch: 010 – 480 09 42).

Geplaatst in Nieuws.