skip to Main Content

CT-scan

CT (Computer Tomografie )-scans worden vaak gebruikt voor het zichtbaar maken van inwendige verschijnselen van TSC. Met deze techniek kan men zelfs hele kleine verkalkingen aantonen. <

Ook voor hersenonderzoek wordt deze methode veel gebruikt. Het onderzoek vindt plaats met behulp van een ringvormig röntgenapparaat. De te onderzoeken persoon ligt op een soort bed dat door de ring heen en weer geschoven kan worden. Het röntgenapparaat wordt in de ring rondgedraaid. Zo wordt met een computer een foto gemaakt van een doorsnede van het lichaam. Door het bed steeds een stukje te verschuiven kunnen er meerdere beelden achter elkaar worden opgenomen. Zo ontstaat een ruimtelijke indruk van het onderzochte lichaam en de onderzochte organen. Om bloedvaten zichtbaar te maken kan gebruik gemaakt worden van een contrastvloeistof die in een ader wordt gespoten. Tijdens de opname moet men stil liggen. Hierdoor is het soms nodig om kleine kinderen voor het onderzoek in slaap te brengen.

De röntgenstralingsbelasting van een CT-scan is veel kleiner dan van een röntgenfoto. Hierdoor kan deze onderzoeksmethode al bij heel kleine kinderen gebruikt worden. TSC-patiënten moeten regelmatig gecontroleerd worden.

Het is daarom belangrijk om, ondanks de vrij lage intensiteit van de straling, voorzichtig met de totale op te vangen stralingsdosis om te gaan.

Back To Top