skip to Main Content

EEG (Elektro-encefalogram)

Het EEG wordt vaak gebruikt bij het vaststellen van epilepsie. Het apparaat meet de activiteit in de hersenen. Zo kan de aard van epileptische aanvallen worden vastgesteld.

Informatie wordt in de hersenen getransporteerd via elektrische stroompjes. Met behulp van het EEG apparaat worden deze stroompjes gemeten. Zo kunnen de hersenactiviteit en de storingen daarvan zichtbaar gemaakt worden.

Het EEG-onderzoek is een pijnloos onderzoek dat geen klachten veroorzaakt. Het duurt ongeveer 45 minuten, waarvan 20 minuten voor de eigenlijke meting.

Op het hoofd worden een grote hoeveelheid dopjes (meetelektroden) aangebracht. Deze worden met een beetje gel tijdelijk vastgeplakt aan de hoofdhuid. In sommige gevallen kan er gebruik gemaakt worden van een soort badmuts voorzien van elektroden. Hierna wordt gedurende een bepaalde periode de hersenactiviteit gemeten met behulp van gevoelige meetapparatuur die verbonden is met de elektroden. De hersenactiviteit wordt vastgelegd op papier.

Het EEG is een onderzoeksmethode die absoluut geen kwaad kan en daardoor ook vaak herhaald kan worden.

Back To Top