skip to Main Content

Gemiddelde intelligentie

TSC hóeft geen negatieve gevolgen te hebben voor het verloop van de ontwikkeling. Dit geldt zowel voor de intellectuele als voor de sociale en emotionele ontwikkeling. TSC moet dan primair gezien worden als een lichamelijke aandoening. Dit houdt in dat er wel degelijk problemen kunnen zijn waarmee betrokkene moet leren omgaan.

Allereerst blijft het natuurlijk moeilijk om te weten dat je aan een aandoening lijdt die op bepaalde plaatsen in het lichaam progressief kan zijn en soms gevaarlijk. Dit heeft invloed op de manier waarop je tegen het leven aankijkt. Het heeft ook gevolgen voor allerlei praktische en emotionele beslissingen waar mensen voor komen te staan. Als je aan een relatie begint, hoe vertel je dit dan aan je partner? Wat zijn de gevolgen voor je verlangen om kinderen te krijgen? Wat moet je zeggen op je werk? Hoe zit het met verzekeringen?

Vaak wordt TSC pas bij één van de ouders ontdekt, nadat TSC geconstateerd is bij een kind dat ernstiger aangedaan is dan de betreffende ouder. Bij de problemen die het opvoeden van een gehandicapt kind met zich meebrengt, komt dan ook nog de wetenschap zélf aan de aandoening te lijden.

In deze categorie willen de betrokkenen vaak zelf met de problemen omgaan, zonder speciale professionele hulp. Toch blijkt begeleiding in de vorm van gesprekken of psychotherapie op een bepaald moment vaak wenselijk te zijn.

Back To Top