Informatie over genetische testen

Informatie over genetische testen voor patiënten
Vrij beschikbaar op www.eurogentest.org/patients

EuroGentest is een Europees Netwerk gericht op de verbetering en optimalisatie van alle aspecten van genetisch testen in Europa.
Sinds 2007, met de hulp van patiënten, hun families en genetici, hebben we informatie voor patiënten ontwikkeld en vertaald in verschillende Europese talen over genetica and genetische testen.
De bedoeling is om patiënten het onderwerp van genetische testen beter te leren kennen en begrijpen, vermits het complex is en er vaak misverstanden over bestaan.

Deze informatie werd ontwikkeld in samenwerking met patiënten en hun families, en genetici. Het bevat wetenschappelijke en praktische informatie over genetische testen, over erfelijkheid en algemene genetische informatie, alsook informatie over de emoties die hierbij komen kijken.

Voor elk land zijn er ook contactgegevens van genetische centra, patiëntengroepen en nuttige websites.
De informatie is beschikbaar in verschillende talen en kan vrij worden gebruikt. Je kan de informatie online lezen op de EuroGentest website of afdrukken in A5 formaat.

Volgende onderwerpen zijn beschikbaar;
Genetische Testen
Wat is een Genetische Test?
De Vruchtwaterpunctie
De Vlokkentest
Dragerschapstest
Voorspellend genetisch testen
Voorspellend testen voor erfelijke kankers
Erfelijkheid
Dominante Overerving
Recessieve Overerving
X-gebonden Overerving
Chromosoomafwijkingen
Chromosomentranslocaties
Algemene Informatie
Informatie over jouw Genetische Afspraak (en ter voorbereiding van de afspraak)
Wat gebeurt er in een Genetisch Laboratorium?
Verklarende Woordenlijst
Veel gestelde Vragen over Genetische Testen

De informatie is beschikbaar op volgende webadressen:
www.eurogentest.org/patients
www.geneticalliance.org.uk/multilingual/index.html
www.eshg.org (Link ‘Patient Information’)

Geplaatst in Nieuws.