skip to Main Content

Lichte neuropsychologische of emotionele problemen

Een aantal mensen met TSC ervaart wel degelijk bepaalde neuropsychologische of emotionele problemen. Sommigen weten hier goed mee om te gaan en de problemen vormen geen belemmering voor werk of sociale contacten. Dit geldt niet voor iedereen. Zie artikel Gemiddelde intelligentie, bovengemiddelde problematiek.

Neuropsychologische problemen zijn bijvoorbeeld:

  • Problemen met het verdelen van aandacht; niet twee dingen tegelijk kunnen doen. Verdeelde aandacht is een neuropsychologische functie die bijvoorbeeld nodig is bij het werken met een groepje kinderen. Een leidster die aan het verschonen is, moet tegelijk opletten of de andere kinderen geen gevaarlijke dingen uithalen en op afstand kunnen corrigeren.
  • Moeite met concentratie. Het lukt niet om de aandacht bij een taak te houden als er te veel geluiden of andere prikkels in de omgeving zijn.
  • Moeite met de ruimtelijke oriëntatie.
  • Problemen met het plannen van taken. Bij heel veel handelingen is het nodig volgens een plan te werken. Dit vraagt het natuurlijk vermogen om tegelijk te plannen en te handelen. Zijn er planningsproblemen dan kost dit erg veel energie.

Het bijzondere is dat deze problemen zeer individueel en zeer specifiek kunnen zijn. Zo kan het zijn dat iemand een uitstekend oriëntatievermogen heeft, terwijl het voor deze persoon tegelijk uiterst belastend is om onderbroken te worden in een verhaal, omdat hij dan onmiddellijk de draad kwijt is. Betrokkenen voelen deze problemen vaak niet echt als een stoornis, maar meer als een persoonlijke eigenaardigheid waarmee zij gewoon rekening moeten houden.

Wel kan dit soort problemen – met name in de kindertijd – tot onzekerheid leiden. Met name in de kinderleeftijd kan zorgvuldige psychodiagnostiek nodig zijn om goed te weten wat de sterke punten in het leren zijn en waar eventuele zwakheden liggen. Ook kunnen er subtiele emotionele problemen zijn of problemen in het sociale contact. Kinderen kunnen het hierdoor moeilijk hebben op school of met spelen in de buurt. Er kan faalangst ontstaan of allerlei andere angsten. De problemen kunnen zich soms uiten in agressief gedrag. Het is dan ook van groot belang de ontwikkeling van kinderen met TSC goed te volgen, zowel op intellectueel als op emotioneel gebied, ook als er op het eerste gezicht niets bijzonders aan de hand is. Zo nodig kan dan op tijd ingegrepen worden met extra begeleiding.

Back To Top