skip to Main Content

Lichte of matige verstandelijke handicap

De gevolgen van de TSC kunnen zo ernstig zijn dat er sprake is van een verstandelijke handicap. Voorspellingen over het verloop van de ontwikkeling zijn op jonge leeftijd vaak nog niet te doen. Het kan zijn dat de ontwikkeling in de eerste paar jaar goed verloopt en dat er een achteruitgang plaatsvindt op het moment dat er epilepsie optreedt. Het kan ook zijn dat er vlak na de geboorte al duidelijk is wat er aan de hand is.

Als er problemen zijn in de ontwikkeling zijn het vaak de ouders die het als eerste merken. Zij ervaren het contact niet als gewoon. Het kind is extreem onrustig of angstig en moeilijk te troosten. De problemen worden lang niet altijd herkend door hulpverleners. Hierdoor kan een lange periode van onzekerheid ontstaan. Als de problemen niet overgaan, is verder onderzoek nodig en op een bepaald moment wordt de diagnose TSC gesteld. De diagnose geeft duidelijkheid maar ook nieuwe onzekerheid. In de loop van de tijd moet blijken hoever het kind achter is en of er werkelijk sprake is van een verstandelijke handicap.

Beperkingen

Is er sprake van een lichte of matige verstandelijke handicap komen een aantal ontwikkelingen vaak goed op gang, zoals spraak en motoriek. Het contact kan goed zijn, maar kan ook een probleem vormen. Vaak is er sprake van problematiek in het spectrum van autisme.

Als het kind naar school gaat, kan er een vorm van speciaal onderwijs nodig zijn. Een punt van aandacht is het feit dat het voor deze kinderen vaak moeilijk is om de hele dag in een groep te zijn. Het is aan te bevelen situaties in een groep af te wisselen met individueel werken op een rustig plekje of werken onder individuele begeleiding.

Ook bij deze kinderen ziet men weer de diversiteit aan problematiek. Binnen de beperkingen van de verstandelijke handicap kan de ontwikkeling vrij ongecompliceerd verlopen. Maar ook ernstige problemen komen voor. Het gaat dan weer om spanning, angst, onrust, concentratieproblemen, psychosomatische klachten, slaapproblemen of problemen in het contact.

Back To Top