meerkosten.nl

Leven met een handicap of chronische ziekte brengt extra kosten met zich mee. Meerkosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. Meerkosten omdat het dagelijks leven voor u duurder is dan voor anderen. Er zijn verschillende regelingen om die meerkosten te compenseren. Die compensatie is nooit volledig. Maar de regelingen helpen wel. Maak er gebruik van!

Op meerkosten.nl vindt u informatie over:

Aftrek van specifieke zorgkosten, aangifte inkomstenbelasting over 2014
Andere belastingvoordelen voor chronisch zieken en gehandicapten
Andere inkomensondersteuning in 2015
Let op! De informatie op deze website wordt eind januari 2016 aangepast voor de aangifte over het belastingjaar 2015.

Geplaatst in Nieuws.