skip to Main Content

MRI (Magnetic Resonance Imaging)

MRI is, net als de CT-scan, een nauwkeurige methode om van buitenaf foto’s te maken van het inwendige van de mens. Bij deze methode worden celkernen door magneetvelden in trilling gebracht. Deze trilling is afhankelijk van het soort weefsel en kan worden gemeten, waarna met de computer een afbeelding wordt gemaakt van het onderzochte lichaamsdeel.

Het onderzoek vindt op vergelijkbare wijze plaats als bij de CT-scan. Hier is echter sprake van een meer buisvormig apparaat, waarin de te onderzoeken persoon wordt geschoven. Er wordt geen contrastvloeistof gebruikt. Bij het maken van de opnamen, die enige tijd duren, kan de apparatuur nogal wat geluid maken. Tijdens het onderzoek moet men stil liggen.

Voor zover bekend is dit onderzoek onschadelijk. Vanwege dit feit zou verwacht mogen worden dat het MRI-onderzoek de voorkeur verdient boven de CT-scan, vooral bij het gedurende lange tijd regelmatig controleren van door TSC aangedane organen. Foto’s gemaakt met een CT-scan geven echter een iets ander beeld dan foto’s gemaakt met een MRI-scan. Je zou kunnen zeggen dat beide onderzoeksmethoden niet altijd volledig vervangend voor elkaar zijn, maar soms juist aanvullend. Ook de hogere prijs van het onderzoek speelt een rol, waardoor een goedkoper alternatief soms toch wordt voorgeschreven. De MRI verdient de voorkeur voor het afbeelden van de hamartomen in de hersenen.

Back To Top