skip to Main Content

Problemen met zorgverzekeraar of gemeente? Laat het weten!

Problemen met zorgverzekeraar of gemeente door onbekendheid met uw zeldzame aandoening? Laat het ons weten!

Op verzoek van het ministerie van VWS inventariseert de VSOP de mogelijke problemen die patiënten met zeldzame of genetische aandoeningen of hun zorgverleners ondervinden bij zorgverzekeraars of gemeenten op het terrein van vergoedingen van medicatie, voedingsmiddelen, hulpmiddelen, voorzieningen etc. Wij ontvangen graag voorbeelden daarvan, die voldoen aan de voorwaarde dat de weigering om te vergoeden samenhangt met, en specifiek is voor, onbekendheid van de zorgverzekeraar of gemeente met de desbetreffende zeldzame aandoening en/of het feit dat de aandoening als zodanig niet opgenomen is in de voorwaarden voor vergoeding, maar wel voor (een) bekendere aandoening(en) met dezelfde zorgvraag.

U kunt uw reactie tot 20 augustus sturen naar vsop@vsop.nl onder vermelding van: “Knelpunt vergoeding zeldzame aandoening”. De VSOP zal de binnengekomen reacties proberen te relateren aan algemene knelpunten die terug te voeren zijn op onbekendheid met de aandoening en deze in september onder de aandacht brengen van het ministerie.

 

NHG-Congres ‘A-Z over Alledaags & Zeldzaam’

Op 18 november 2016 vindt in het WTC in Leeuwarden het NHG-Congres plaats. Het congres gaat dit jaar over het diagnosticeren van alledaagse klachten, over rode vlaggen en blinde vlekken en over het vroeg signaleren van zeldzame ziekten en het begeleiden van mensen met een zeldzame aandoening. Vanwege de raakvlakken met het thema en diverse activiteiten waar wij samen met het NHG aan werken, zal de VSOP in de expositieruimte aanwezig zijn met een stand. De expositieruimte wordt tijdens de pauzes bezocht door de congresgangers. Heeft u ook interesse om een stand te huren? Neemt u dan voor 1 juli a.s. contact op met het NHG voor meer informatie via evenmenten@nhg.org.

Back To Top