skip to Main Content

Verschillende categorieën gedragsproblemen

Er is niet één bepaald gedragsbeeld wat hoort bij TSC. Wel vindt men overeenkomsten. Daarom is het goed om verschillende categorieën te onderscheiden en bij elke categorie een beschrijving te geven van de problemen die zich kunnen voordoen.

Globaal onderscheiden we de volgende categorieën mensen met TSC:

Gemiddelde intelligentie:
Mensen bij wie de TSC geen directe gevolgen heeft voor de intellectuele, sociale en emotionele ontwikkeling. De ontwikkeling verloopt goed.

Lichte neuropsychologische of emotionele problemen:
Mensen met lichte neuropsychologische of emotionele problemen. De problemen zijn wel duidelijk, maar geven geen ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren.

Ernstige neuropsychologische, emotionele en sociale problemen:
Mensen met een gemiddelde of bovengemiddelde intelligentie die te kampen hebben met een combinatie van ernstige neuropsychologische, sociale en emotionele problemen. De problemen kunnen zo ernstig zijn dat ze invloed hebben op werk, relaties of het vermogen om een zelfstandig leven op te bouwen.

Lichte tot matige verstandelijke handicap:
Mensen met een lichte tot matige verstandelijke handicap.

Ernstige tot zeer ernstige verstandelijke handicap:
Mensen met een ernstige tot zeer ernstige verstandelijke handicap.

Back To Top