Agressie

Speciale aandacht vraagt de agressie die kan optreden. Bij een aantal kinderen lijkt de regulering van de agressie niet goed te verlopen. Het kind wordt dan bij overprikkeling of door frustratie opeens vuurrood en krijgt een driftbui waarbij agressie naar de omgeving of naar zichzelf kan optreden. Omdat het bij deze niet goed functionerende agressieregulatie vaak om een blijvend probleem gaat, is het van groot belang hiermee zo vroeg mogelijk aan het werk te gaan.

De mensen in de omgeving kunnen leren de eerste signalen van opkomende agressie op tijd te herkennen. Ingrijpen is dan mogelijk door rust te scheppen. Individueel moet gezocht worden naar de mogelijkheden hiervoor. Soms helpt even apart zetten goed, soms reageert het kind sterk op rustgevende muziek. Soms is het juist goed als het kind even buiten zijn energie kwijt kan en kan afreageren. Soms kan een kind leren zijn agressie op een acceptabele manier te uiten bij voorbeeld door op kussens te slaan of er tegenaan te schoppen.

Zie ook: Expertiseteam TSC en gedrag

Geplaatst in Thema's.