skip to Main Content

Ernstige neuropsychologische, emotionele en sociale problemen

De neurologische problemen kunnen ernstig zijn en een belemmering gaan vormen voor het dagelijks functioneren.

Neuropsychologische problemen zijn bijvoorbeeld:

  • Problemen met het verdelen van aandacht; niet twee dingen tegelijk kunnen doen. Verdeelde aandacht is een neuropsychologische functie die bijvoorbeeld nodig is bij het werken met een groepje kinderen. Een leidster die aan het verschonen is, moet tegelijk opletten of de andere kinderen geen gevaarlijke dingen uithalen en op afstand kunnen corrigeren.
  • Moeite met concentratie. Het lukt niet om de aandacht bij een taak te houden als er te veel geluiden of andere prikkels in de omgeving zijn.
  • Moeite met de ruimtelijke oriëntatie.
  • Problemen met het plannen van taken. Bij heel veel handelingen is het nodig volgens een plan te werken. Dit vraagt het natuurlijk vermogen om tegelijk te plannen en te handelen. Zijn er planningsproblemen dan kost dit erg veel energie.

Dit kan wel degelijk samengaan met een gemiddelde of bovengemiddelde intelligentie.
Zie artikel Gemiddelde intelligentie, bovengemiddelde problematiek.

De neuropsychologische symptomen kunnen zo ernstig zijn, dat ze belemmerend werken. Met name de combinatie van verschillende neuropsychologische problemen kan belastend zijn. De gezamenlijke problemen kunnen een beeld vormen dat bekend staat als Aandachtstekortstoornis met Hyperactiviteit (ADHD).

Ook komen vormen van autisme voor of aan autisme verwante stoornissen. De term autisme duidt op een ernstige contactstoornis. Bij aan autisme verwante stoornissen is de contactstoornis aanwezig, maar kan er ook een sterke behoefte aan contact zijn. Betrokkene weet echter niet op een adequate manier vorm te geven aan het contact. Een van de meest opvallende kenmerken van de autistische stoornis is het onvermogen zich in te leven in de gevoelens van anderen. Als deze stoornis niet voldoende onderkend wordt, kan het zijn dat de betrokken persoon als egoïstisch en onwillig beschouwd wordt. Dit is erg belastend voor de betrokkene, want er is geen sprake van onwil, maar van onvermogen.

Omdat ieder individu zijn of haar specifieke eigenaardigheden heeft, spreekt men tegenwoordig van het autistisch spectrum.

Begeleiding bij ernstige neuropsycholigische, emotionele en sociale problemen

Onder de mensen met TSC in deze categorie komen veel emotionele problemen voor waaronder agressiviteit, spanning, angsten, psychosomatische klachten, slaapproblemen en depressiviteit. Er kunnen psychiatrische problemen zijn als waangedachten en hallucinaties (het zien, horen, ruiken, proeven of voelen van dingen die er niet zijn). Verder kunnen er belastende patronen zijn van dwanghandelingen.

Het moeilijke voor mensen in deze groep is dat men de intense wens heeft om een normaal leven te leiden met een zelfstandig huishouden, werk en relaties. Door de problematiek lukt het echter vaak niet dit te realiseren. Deze mensen vragen eigenlijk een juiste begeleiding door hun hele levensloop heen. Het beste zou zijn als er een persoonlijk begeleider is die met de persoon samen het dagelijks leven en alle zaken eromheen plant. Vaak is er praktische hulp nodig in de vorm van huishoudelijke hulp. Een beschermde woonvorm kan noodzakelijk zijn, zodat de betrokkene kan terugvallen op begeleiders als dat nodig is. Ook blijkt het vaak nodig aangepast werk te vinden. Naast langdurige begeleiding kan behandeling van de meest belastende symptomen door een psychiater noodzakelijk zijn. De behandeling is specialistisch omdat het om ingewikkelde problemen gaat en omdat de epilepsie vaak ook een rol speelt.

Back To Top