skip to Main Content

Expertiseteam TSC en gedrag

Door een tekort aan kennis over het ziektebeeld en onvoldoende coördinatie tussen zorgverleners krijgen mensen met TSC niet altijd de hulp die ze nodig hebben. Tegen deze achtergrond hebben een viertal organisaties het initiatief genomen tot een TSC-project.

Lees meer

Verschillende categorieën gedragsproblemen

Er is niet één bepaald gedragsbeeld wat hoort bij TSC. Wel vindt men overeenkomsten. Daarom is het goed om verschillende categorieën te onderscheiden en bij elke categorie een beschrijving te geven van de problemen die zich kunnen voordoen.

Lees meer

Huidafwijkingen

Behalve in het gezicht komen er nog meer huidafwijkingen voor zoals; witte pigmentloze vlekjes, chagrijnhuid en kleine gezwelletjes bij de nagels (fibromen genaamd).

Lees meer

Geschiedenis van TSC

Al in 1880 werd TSC voor de eerste maal herkend. De neuroloog Bourneville beschreef het als een combinatie van epilepsie en verstandelijke handicap.

Lees meer
Back To Top