skip to Main Content

Hart

In 40% van de gevallen komt bij TSC een afwijking van het hart voor, namelijk een rhabdomyoom,

Lees meer

Ogen

Er kunnen afwijkingen aan het oog voorkomen. Deze zijn wel van veel minder klinisch belang.

Lees meer

Longen

Net als de meeste andere organen kunnen ook de longen aangedaan zijn door TSC. Het longprobleem dat het meest voorkomt bij TSC wordt aangeduid als LAM

Lees meer

Overige organen

In de lever en de alvleesklier (pancreas) worden eveneens soms angiomyolipomen en cysten gezien.

Lees meer

Agressie

Speciale aandacht vraagt de agressie die kan optreden. Bij een aantal kinderen lijkt de regulering van de agressie niet goed te verlopen.

Lees meer

Gedragsproblemen

Uit allerlei onderzoeken komt naar voren dat gedragsproblemen vrij veel voorkomen bij TSC. De oorzaak hiervan is, dat de aandoening invloed kan hebben op de ontwikkeling van de hersenen.

Lees meer
Back To Top